Etiketter och förpackningar

Vi har en liten förkärlek till tryckta medier. Ni vet den där känslan när man får ett vackert magasin i handen av hög kvalité. Vi på Panter arbetar såväl med tryckt som med digital print, något som ofta kompletterar och förstärker varandra. Tryckt design kan vara formgivning av förpackningar, etiketter, årsredovisningar, trycksaker, produktblad och broschyrer. Här är ett exempel på hur det kan se ut när vi tar fram koncept för etiketter.

En etikett som knyter an till den fina råvaran och företagets anrika historia.

Mälarchark har utvecklat hantverket att tillaga korv sedan 1933. Ett arv som gett insikter och kompetens över generationer. Vi har haft förmånen att hjälpa Mälarchark med framtagning av ny etikett till deras populära grillkorvar.

 

Etikett

För att bättre spegla det fina mathantverket i form och kommunikation förnyade vi Mälarcharks grafiska framtoning, vilket resulterat i nytt etikettkoncept. Med sirligt och tydligt typsnitt, sober färgskala och historiskt bildspråk ville vi knyta an till den fina råvaran och företagets anrika historia. Resultatet blev en etikett som framhäver råvaran och dess kvalité.

Tack för att vi fick förtroendet att arbeta med denna fina råvara!

Etikett

Se fler uppdrag