Grafisk profil för Hjtech AB

Det visuella är oftast det första din kund upplever – oavsett om det är på er hemsida, på ert kontor eller i er butik. Genom en grafisk identitet tydliggör vi ert varumärkes visuella uttryck och ser till att det går hand i hand med företagets värderingar och affärsmässiga mål.

Grafisk profil med fokus på IT och digitala tjänster

Med fokus på IT och digitala tjänster har vi tagit fram en modern, tydlig och ändamålsenlig grafisk profil. Syftet var att hjälpa Hjtech att kommunicera enhetligt för att bygga ett starkt varumärke. Inom ramen för uppdraget har vi tagit fram grafisk profil, hemsida, digitala utskick och försäljningsmaterial. Den visuella identiteten har applicerats på en rad trycksaker och digitala kanaler.

Grafisk profil
Grafisk profil

Behöver du vår hjälp med en grafisk profil?

När du ska ta fram en ny grafisk profil är vårt tips: tänk digitalt, tänk tillgängligt, gör den överskådlig.

Sist men inte minst – använd den och förankra den.

Behöver du vår hjälp med ett visuellt koncept? Kontakta oss så hjälper vi dig!

webbsida

Se fler uppdrag