Internkommunikation

Vill ni lyfta er organisations interna kommunikationsarbete till nästa nivå? Vi skräddarsyr koncept som ger er verktygen till att kommunicera med era medarbetare på ett modernt och roligt sätt.
Kompetens och engagemang

Koncept för internkommunikation som skapar viktiga ambassadörer.

Vi hjälper företag med skräddarsydda koncept för att förenkla, förbättra och förverkliga internkommunikation så att det verkligen engagerar medarbetarna. Konceptet inkluderar alltid företagets varumärke, ambassadörer och plattformar för hur företaget kan nå ut med sin kommunikation.

Vill ni lyfta er organisations interna kommunikationsarbete till nästa nivå? Kontakta oss så skapar vi ett koncept anpassat efter din verksamhet och era medarbetare.

De tre viktigaste

beståndsdelarna i vårt koncept

Attraktiv arbetsgivare

Hur arbetar ni med internkommunikation? Vilken strategi har ni för att förvalta ert arbete som attraktiv arbetsgivare? Era anställda är er viktigaste resurs som varje dag är med och bygger ert varumärke. Just därför är ert arbete med internkommunikation grunden till att ni lyckas nå era affärsmässiga mål.

 

Engagemang

Grundarbetet i våra koncept för internkommunikation är att hjälpa företag att nå ut med information som engagerar. Vad säger ni, hur säger ni det och i vilka forum publicerar ni information till era anställda? Det är inte alltid företagets framgångar som engagerar mest utan betydelsen och vikten av varje medarbetares arbetsinsats.

 

Ambassadörer

Med ett strategiskt genomtänkt koncept för internkommunikation som engagerar kan era medarbetare bidra till bolagets varumärkesutveckling genom ett kvalitativt ambassadörskap. Välinformerad och uppskattade personal arbetar alltid mer inspirerat för att nå företagens affärsmässiga mål. Alla företag önskar sig i grunden stolta medarbetare som berättar för andra om sin arbetsplats. Stolthet som bygger på engagemang och som skapar en hög kundnöjdhet. Kontakta oss så hjälper vi er att skapa ett koncept.

Digitala plattformar för

kommunikation

Internkommunikation

I vårt koncept ingår en plattform för intranät som på ett med modernt och roligt sätt engagerar medarbetarna till att ta del av internkommunikation. En plattform som innehåller ett intranäts viktigaste funktioner. Den är enkel att använda, har fördelaktig prisbild och roliga funktioner som gör det smidigt för era medarbetare att ta del av och dela med sig av viktig information och kompetens.

Intern- och externkkommunikation

Vi designar flöden och tar fram koncept för hur ni kan nå ut med information såväl internt som extern. I vårt koncept ingår även en digital plattform som synliggör er kommunikation digitalt i rummet. Driver ni hotell och behöver nå ut med information till gäster vid er entré? Är du mäklare och vill visa upp era bostäder? Eller driver du en butik och vill visa upp aktuella erbjudande för er kunder? Kontakta oss så presenterar vi hur ni på ett digitalt och snyggt sätt kan presentera detta attraktivt för era mottagare. Vi har något som passar alla – oavsett bransch.

Kontakta oss

Kontakta oss så skräddarsyr vi ett koncept som lyfter er internkommunikation till en ny nivå!

Behöver ni rekrytera nya medarbetare?

Vi skräddarsyr koncept för rekrytering som stärker ert varumärke, gör er till en attraktiv arbetsgivare och når fram till talangerna! Vi arbetar med rekrytering för alla branscher, oavsett om det är en, två eller tjugo personer som ska anställas. 

Kontakta oss

Välkommen!