Strategisk rådgivning

Vi är experter på att snabbt sätta oss in i ert bolag och er marknad för att därefter agera bollplank, minska er risk samt öka er lönsamhet.
Kontakta oss

Står ert bolag inför en expansion eller en ökad konkurrens på er marknad?

Vi är experter på att snabbt sätta oss in i ert bolag och er marknad för att därefter agera bollplank, minska er risk samt öka er lönsamhet. Vi har erfarenhet av att arbeta med finansiering både från den finansiella sektorn och inom expansiva bolag.

För att förverkliga era framtidsplaner krävs en bra strategi för genomförandet. I denna strategi finns många aspekter både avseende det som ska skapas men även för den befintliga verksamheten. Hur påverkar projektet den dagliga verksamheten och finns det några områden som blir lidanden av att nyckelpersoner förflyttar sitt fokus. Vilka resurser behövs för att genomföra projektet och hur påverkas kassaflödet av kapitalkrävande investeringar?

Vi kan stötta er med samtliga delar under hela processen, eller endast vara med som bollplank på en mer övergripande nivå, helt beroende på ert behov.

Kapitalanskaffning

Behöver ni kapital för att genomföra er expansion?

Vi kan hjälpa er under processen att tillföra nytt kapital, både genom bankfinansiering men även från investerare.

En del framtidsplaner innebär mer eller mindre stora ekonomiska investeringar. Vi kan hjälpa er med att sätta en bra struktur för hur er investering ska finansieras. Det innebär bland annat att sätta en plan för hur mycket som bör betalas från kassan och hur mycket som kan finansieras från annat håll.

Hur mycket kan lånefinansieras?

Det som framför allt är avgörande för hur mycket som kan finansieras av banken är bolagets finansiella ställning. Vi hjälper er att framställa en rimlig förfrågan som banken kommer uppfatta som seriös. 

Strategi och kapitalbehovsanalys

Innan låneförfrågan framförs till banken är det bra att ha tänkt igenom hur upplägget ska se ut. Detta är viktigt både för ert bolag och banken för att ha koll på hur en ökad belåning påverkar bolagets finansiella risk. Vi har erfarenhet av vad bankerna förväntar sig av er som bolag och ge er råd för hur ni ska få så bra utfall som möjligt samt snabba på processen.

Finansiellt material och presentation

För banken räcker det inte bara med en bra affärsmodell och förtroende för ledningen, man måste även kunna presentera ett väl genomarbetat finansiellt material och en bra presentation för banken. Vi kan hjälpa er så allt som bankerna granskar finns med, samt tillse att ert presentationsmaterial ser professionellt ut.

Deltagande i möte för ert intresse

Kanske är ni inte helt vana eller komfortabla i den finansiella diskussionen med alla dess aspekter samt finansiella termer. Vi hjälper er gärna med förberedelse inför mötet och kan även delta aktivt som er rådgivare i ert intresse.

Externa investerare

Har ni en stark affärsmodell eller en idé som ni tror starkt på men inte det finansiella kapitalet som krävs för att få ert bolag att lyfta? Vi kan hjälpa er med material till investerare samt tillgång till vårt kontaktnät.

Favicon

Kontakta oss

Står ert bolag inför en expansion eller en ökad konkurrens på er marknad?

Kontakta oss för en diskussion om hur vi skulle kunna bistå er.

Kontakta oss